Global finanskrise må komme før eller senere

Jeg er ingen økonom, har ikke fått noe nobelpris og har for så vidt ikke fulgt med på hva slags bestemmer de foretar seg i Brussel. Det jeg derimot ikke har noen problemer med å se er at verden, spesielt den vestlige verden, graver seg ned i et sort økonomisk hull som vi vil slite med å komme oss ut av.

Som driver av en tradisjonell norsk transportbedrift ser jeg tydelige trender. Jeg tror ikke 2012 vil bli så kritiske som mange vil ha det til, men jeg tror fortsatt vi sakte gravere oss dypere ned.

Færre arbeidsplasser

Næringsliv i den vestlige verden har hatt noen klare trender de siste tiårene:

  • 1. Mennesker blir byttet ut med maskiner
  • 2. Effektivisering av arbeidsprosesser og verktøy
  • 3. Flytting av produksjon til lavkostland, spesielt Kina og andre asiatiske land.

Felles for alle disse er at vi bygger ned antall arbeidsplasser. Med en teskje betyr dette at det blir mer kamp om å få seg en jobb, da det rett og slett ikke er jobb nok til alle sammen.

Flere arbeidere

På den andre siden har befolkningen hatt stork vekst. Ta en titt på grafen under:

Her ser du en tydelig vekst og at den vil fortsette. Spesielt vil de asiatiske og afrikanske landene ha en stor populasjonsvekst, noe som betyr at de også vil trenge mange nye arbeidsplasser. Dette har 3 utfall:

  • 1. De kommer til vesten og tar jobbene våre
  • 2. Høyere konkurranse om jobber i hjemlandet fører til lavere lønninger og produksjonskostnader, som igjen betyr at vi i vesten vil fortsette å sende arbeidsplassene våre til lavkostlandene.
  • 3. Landet vil leve videre i fattigdom som et ikke-konkuransedyktig land.

 

Hva er løsningen?

Vi må få flere mennesker i arbeid. Arbeid som produserer, ikke bare statlige ansatte som Norge har vært flinke til å bygge seg opp på. Vi må slutte å sende alle produksjonsjobber til lavkostland. I den ideelle verden kommer mer av det vi kjøper fra lokalt. At laksen som fiskes i Norge sendes til Kina for sløying og pakking, så kommer den i retur til Norge igjen i fine påleggspakker er ikke med å opprettholder arbeidsplassene våre.

Samtidig må vi slutte å sy puter under armene på folk. Det er for lett å ikke gjøre noe i Norge. Dette gir oss en dårlig arbeidskultur.

my essay writer

En dag forsvinner Oljen i Norge. Da vil vi slite om tilstandene fortsatt er de samme i industrien som i dag. Vi ser nemlig allerede nå et tydelig skille mellom den industrien som jobber med olje og den som ikke gjør det.

Kenneth Dreyer

Rådgiver at Inevo
Dette er min personlige blogg. Jeg er lidenskapelig opptatt av teknologi, markedsføring og design. Dette vil i hovedsak være temaene på bloggen min.

Latest posts by Kenneth Dreyer (see all)

2 thoughts on “Global finanskrise må komme før eller senere

  1. “Vi må slutte å sende alle produksjonsjobber til lavkostland. I den ideelle verden kommer mer av det vi kjøper fra lokalt.”

    Riktig, fullstending enig i det. I Italia har vi den samme situasjonen. Men vi har ikke oljen…

  2. Selv om vi ikke får så mye direkte avkastning av oljen, så holder den jo hundretusenvis av arbeidsplasser.. og det skyter gode penger inn i økonomien!

Comments are closed.