Nynorsk er ikke bra for et brukervennlig nettsted

nynorskI de siste dagene har diskusjon gått om hvorvidt nynorsk er brukervennlig eller ikke å ha på et nettsted. Diskusjonen startet i dette blogginnlegget, som forøvrig er et av de beste innleggene jeg har lest om typografi og hvordan gjøre en nettside mer lesbar. Ironisk nok er innlegget skrevet på nynorsk, et språk som for nordmenn flest er mindre lesbar enn bokmål. Argumentene er mange, men blant en liten gruppe norske webmastere ser det ut til å være nesten enstemmig at bokmål er lettest å lese, selv om mange mener de behersker nynorsk helt uten problemer.

Min mening er at om man først skal dra typografien helt ut å justere seg fram til den perfekte linjeavstand, størrelse på skrift, mellomrom mellom paragrafer, lengder på setninger o.s.v. Hvorfor ødelegge alt ved å skrive på nynorsk, noe som uten tvil er vanskeligere å lese enn bokmål for folk flest?

Flere mener jeg tar feil, nettopp fordi jeg ikke har noen kilder på det jeg sier. Jeg kjørte så en liten spørreundersøkelse hvor i skrivende stund 75 deltagere har avgitt sitt svar, hvor jeg spurte hva som var foretrukket når man skulle lese av en nettside om man fikk velge mellom nynorsk og bokmål. Hele 97.33% ville da ha bokmål. Dette er selvfølgelig ikke bevis nok (selv om gruppen er bestående av representanter fra tenåringer og opp til nesten pensjonister). Utover dette har jeg ingen beviser, men la oss heller da ta en titt på grunnlaget mitt for å komme med denne påstanden:

nynorsk-kart

 • Flertallet i Norge er oppvokst med bokmål.
 • De fleste TV kanaler, filmer og tv-serier benytter bokmål.
 • Magasiner, aviser, bøker og stort sett alt i print er på bokmål.
 • Hovedstaden snakker bokmål.
 • Mesteparten av det du finner i lille internett-norge er på bokmål.

Trenger vi to skriftmål?

Jeg er fristet til å spørre om vi egentlig har behov for to språk i Norge? For meg som er oppvokst i den delen av landet hvor vi har null kontakt med nynorsk annet enn når vi i noen år på ungdomsskolen og videregående blir påtvunget det, så er nynorsk nesten som bokmål, bare med en rekke skrivefeil (det er til og med regler for skrivefeilene). Nynorsk burde være valgfritt, da det for mange bare er forvirrende. De som har det i kulturen sin burde kunne velge å få opplæring i det på skolen, men de som ikke er oppvokst med det eller rett og slett bare ikke ønsker det, burde få slippe dette.

Man kan vri og vende på det så mye man bare vil, men til noen motbeviser meg på at nynorsk ikke er bra for en nettside som vil nå ut til så mange som mulig av brukergruppen sin innenfor norges befolkning, så vil jeg stå på mitt om at nynorsk gjør en nettside mindre lesbar for folk flest, ergo er det ikke-brukervennlig.

Hva er din mening? Burde nettsideeiere ta sjansen på å selge sine produkter med nynorsk tekst så fremt de ikke satser utelukket på et område hvor nynorsk er hovedmålet?

write my essay help

Kenneth Dreyer

8 thoughts on “Nynorsk er ikke bra for et brukervennlig nettsted

 1. Pingback: Hva foretrekker du av bokm

 2. “Hvorfor ødelegge alt ved å skrive på bokmål, noe som uten tvil er vanskeligere å lese enn bokmål for folk flest?”

  Her burde du vel endret det ene bokmålet til nynorsk. Ellers er jeg helt enig med deg. Og utifra tråden på webforumet så er det jo også nesten enstemmig enighet om at bokmål er å foretrekke.

  Alle forstår godt bokmål – tross alt det skriftspråket som er mest brukt, enkelte har problemer med nynorsk, ergo vil det være lite brukervennlig, selv om de langt fleste skjønner det til en viss grad.

  Man må heller ikke glemme irritasjonsmomentet, mangle slet med nynorsk på skolen, jeg blant annet. Fikk generelt dårlige karakterer der enn på bokmål og har ikke akkurat noe gode minner i den forbindelse.

 3. Takk for tipset, rettet opp nå!

  Helt enig med deg, irritasjonsmomentet er det som preger meg mest, men jeg har en tendens til å ikke dra det opp da jeg vet det ikke gjelder alle. Jeg er ikke akkurat noe racer til å skrive på bokmål (selv om jeg er overbevist de fleste klarer å lese det jeg skriver helt fint), og da var det bare ekstra forvirrende for meg når jeg måtte lære nynorsk, som for meg bare var bokmål opp igjen, med nye regler og skrivefeil.

 4. Jeg opplever at jeg leser bokmål raskere enn jeg leser nynorsk.

  Når det er sagt, vil jeg gjerne påpeke at med logikken du framfører over, vil det være fåfengt å skrive på norsk i det hele tatt. Hvis man har lagt ned mye arbeid i å få linjeavstanden riktig, hvorfor ødelegge alt sammen med å skrive på et språk som bare skarve 5 millioner har som morsmål? Folk flest snakker ikke norsk.

 5. Tror også at “skolenynorsk skrekken” planger veldig mange. Selv er jeg ikke spesielt flink til bokmål heller, men nynorsk var direkte plagsomt. Synes fremdeles at det er litt plagsomt.
  Nå er det jo sånn av vi ikke leser ordene, vi ser dem og gjenkjenner bokstavene. Siden nynorsk ofte staver ordene annerledes så vil jo lesingen nødvendigvis bli vanskeligere / tregere.

 6. Thomas Misund: Sammenligningen din blir litt feil. Hvis f.eks du selger tjenester eller produkter i Norge, som er rettet mot nordmenn fra hele landet, så må man se på hva målgruppen snakker, ikke hva slags språk hele verden snakker.

  Om en nettsides målgruppe er begrenset til et geografisk område hvor flerparten snakker nynorsk, så ville det vært mer naturlig at teksten er på nynorsk. Derimot når nettsidens målgruppe er “så mange som mulig, uansett geografisk plassering i Norge”, så burde man også tilpasse seg etter hva som er best/lettest for denne totale målgruppen.

  Rolf Bjarne: Helt enig! Skolenynorsken henger litt igjen og jeg slet noe forferdelig med den (hadde forsåvidt problemer nok med å lære bokmål). Innblandingen av nynorsk gjorde bare vondt verre for min del. Jeg leser utrolig mye i løpet av en dag og skummer mye når jeg leser, noe som er veldig problematisk når teksten er på nynorsk. Jeg må rett og slett konsentrere meg for å lese nynorsk, og på den optimale nettside med tanke på brukervennlighet skal man vel egentlig behøve å tenke minst mulig på, eller hva?

 7. Dersom nettsidene er interessante nok, er mi oppfatning at folk flest er revnande likegyldige til om teksten er på bokmål eller nynorsk. Når det er sagt: Dette handlar om kjensler. Med tanke på SEO og slike ting er det å skrive nynorsk sjølvsagt noko som ikkje løner seg, men eg held fram med å skrive nynorsk likevel — fordi det har med identitet å gjera — eg bruker nynorsk fordi eg er oppriktig glad i språket og det følast som ein del av meg. Når språkattkjenning dessutan i så stor grad handlar om bruk som det gjer — folk argumenterer for at bokmål er eit betre språk fordi nynorsk ikkje blir brukt på web og i aviser og slikt og det difor er vanskelegare å forstå — seier det seg sjølv at dei av oss som liker nynorsk er nøydt til å bruke det for å forsøke å snu denne trenden.

  Og dette trur eg det vil vera vanskeleg å endre på òg. Dei av oss som nyttar nynorsk, gjer det som regel fordi vi er oppriktig glade i nynorsk. Vi er klare over at det gjer oss vanskelegare å finne att i søkemotorane. Vi er klare over at av og til kjem vi til å miste ein lesar fordi vedkomande får hovudpine av å lese nynorsk. Vi berre bryr oss ikkje.

  Og det nifse er at det fungerer. Den største nettstaden eg driver på nynorsk har det siste året hatt 970 besøk dagleg, og dei aller fleste av desse er bokmålsbrukarar. Kor mange har kommentert at sidene er på nynorsk? Ikkje mange. Har eg ein ekstrem transittstoppfrekvens? Ikkje eigentleg, den ligg godt under 40 %, og det er vel ikkje så ille — og gjennomsnittleg tid brukt på nettstaden pr besøk er cirka fjorten minutt. Ja, eg veit at dette berre er eitt døme. Men det viser etter mi meining at så lenge ein har eit innhald som er interessant nok, er ikkje målform så utruleg viktig.

  Så på mange måtar er eg einig med deg i det du skriver: Dersom ein vel ei målform som ikkje er brukt av majoriteten i målgruppa, vil det sjølvsagt vera mindre brukarvenleg enn det motsette. Det blir like riktig som å seie at dersom fleirtalet av brukarane mine synest at raudt er verdas finaste farge, vil det vera galskap å lage nettsider med eit design som er basert på grønfarge: Å lage nettsider på nynorsk for eit landsdekkjande publikum vil vera å ha eit element på nettsidene som avviker frå det fleirtalet føretrekk.

  Men dei av oss som gjer det, gjer det likevel. Vi gir blaffen i sunn fornuft og hensyn til brukarane. Vi styrer basert på kjensler og identitet — og utruleg nok går det ganske greitt. Iallfall gjer det det for meg.

  Og når det gjeld korvidt vi treng to skriftspråk eller ikkje i det vesle landet vårt, er det ein såpass stor diskusjon at eg ikkje går inn på han her.

Comments are closed.