Viktig om eierandeler i AS

Om du skal starte AS sammen med andre, la investorer kjøpe seg inn eller du skal gå gjennom emisjoner/fusjoner, så kan det være et greit forhold å ha et bevist forhold til hvor stor aksjeandel du selv sitter igjen.

90.1% – Rett til tvangsinnløsning

Eier du 90.1% av selskapet kan du gjennomføre en tvangsinnløsning av de resterende aksjene. Dette betyr at du kan tvinge de andre aksjonærene i selskapet til å selge til deg. Stein Erik Hagen gjorde dette med Komplett i 2011.

66,7% – Kvalifisert flertall

Har du over 2/3 av aksjene i selskapet har du kvalifisert flertall og kan overstyre de andre aksjonærene. Unntakene er hvis selskapet har egne vedtekter som sier at dette ikke er lov. I alle andre tilfeller kan den med kvalifisert flertall endre vedtekter og ta viktige avgjørelser uten godkjennelse fra de andre aksjonærer.

50.1% – Vanlig flertall

Har du 50.1% av aksjene har du flertall ovenfor alle andre aksjonærer. Dette betyr bare at du med ditt stemmetall får siste ordet i saker hvor det er flertallet som tar en avgjørelse, men gir ingen rettigheter utover det. Har ikke lov til å endre vedtekter eller ta viktige avgjørelser på egenhånd.

33.4% – Negativt flertall

Har du over 1/3 av selskapet har du negativt flertall og kan blokkere for alle endringer som krever kvalifisert flertall. Har du under 1/3 har du i praksis lite kontroll over selskapet.

10% – Innsynsrett

Har du 10% eller flere aksjer kan du kreve innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Du kan også kreve innsyn i dokumenter som tilhører selskapet fra ledelse og styre. Du kan også blokkere for tvangsinnløsning av aksjer.

Verdt å vite

Har du under 1/3 av selskapet (33,4% – negativt flertall) har du innsynsrett og kan kalle inn til generalforsamling, men det er lite du får gjort i viktige avgjørelser annet enn å delta på avstemninger.
cheap video editing software
Mange har den oppfatning av at de må ha 50.1% av selskapet for å ha totalkontroll. Det stemmer ikke, da man fortsatt trenger å stemme på styremøter. Ved 2/3 eierandel (66,7% – kvalifisert flertall) kan man ta viktige avgjørelser og endre vedtekter uten at det stemmes for. Har man kvalifisert flertall er det ikke mulig at andre aksjonærer har negativt flertall, så da vil du ha kontroll over selskapet uten å må stemme over viktige avgjørelser.

765qwerty765

Kenneth Dreyer

Rådgiver at Inevo
Dette er min personlige blogg. Jeg er lidenskapelig opptatt av teknologi, markedsføring og design. Dette vil i hovedsak være temaene på bloggen min.

Latest posts by Kenneth Dreyer (see all)

4 thoughts on “Viktig om eierandeler i AS

 1. En ting jeg lurer på er om selskapet kan ha vedtekter som er strid med aksjeloven? F.eks ved at aksjonærene frivillig sier at styreleder på egenhånd kan oppløse selskapet (ikke at noen gjør det, men er det lov?).

  Ved leie av bolig kan man ikke lage avtaler, uansett hvor frivillig det måtte være, som er i strid med husleieloven – men er dette lov når det kommer til selskaper?

  Jeg er bare nysgjerrig, egentlig :-)

  • En bedrift kan ikke ha vedtekter som er i strid med aksjeloven, eller andre lover for den saks skyld. Vedtekter er jo på mange måter bare en samling av bedriftens egne lover, som bestemmer hvordan bedriften skal drives.

   Nå har jeg ikke lest hverken aksjeloven eller husleieloven i detalj, men jeg vil tro sistnevnte er mer gjennomgått i detalj siden den pårører langt flere enn aksjeloven vil gjøre (det er flere som leier enn det er aksjonærer). Ikke at det er relevant til spørsmålet ditt :)

 2. I aksjeloven står det nevnt i hvilke tilfeller vedtektene kan overstyre lovparagrafene, slik at det ikke skal være noen tvil om hvilke rettigheter generalforsamlingen har til å sette sine egne standarder.

 3. Om man eier 1/3 av selskapet, har det noe å si om IPO? Blir de redusert? Prøver å finne mer info om dette

Comments are closed.